Frank Niessen

Projectleider Buitengebied, Ruimtelijke Ontwikkeling
Voorzitter van de Ondernemingsraad

“Wij hebben veel vrijheid in ons werk, ook bij grote beslissingen!”

Frank Niessen

Frank is meteen na zijn studie Ruimtelijke Ordening & Planologie bij de gemeente Waalre komen werken. Hij koos heel bewust voor een kleine gemeente. Zo kon Frank verkennen wat het beste bij hem paste qua taken. En hij is gebleven. Want hij houdt van afwisseling, heeft een brede interesse en runt graag zijn eigen ‘toko’. De mooiste uitdaging op dit moment vindt Frank de dynamiek en tijdsgeest van vandaag als het gaat over de transitie van het landelijk gebied, stikstof, natuurontwikkeling, doorgang woningbouw en energietransitie. Tussen al de belanghebbenden is het zijn taak als Projectleider Buitengebied om vanuit wetgeving en taakstellingen de samenwerking te stimuleren. Zijn plek is binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling. Zij houden zich bezig met het verdelen van de ruimtelijke behoeften zoals wonen, werken, recreëren, mobiliteit, water en natuur in een samenhangend geheel.

Vertel eens Frank, hoe kwam je hier terecht?

“Toen ik net afgestudeerd was, bijna 15 jaar geleden, heb ik een aantal gesprekken gehad bij diverse gemeentes. Ik heb heel bewust gekozen voor een kleine gemeente. Toen ik net startte waren er nog geen schotjes aangebracht op themaniveau. We deden met het hele team alles. Zo heb ik veel in de breedte geleerd. Ik had meer interesse in groen dan in stedelijk en kreeg steeds meer opdrachten richting groen. Zo heb ik mijn contacten met allerlei belanghebbenden in de regio kunnen opbouwen en veel ervaring op opgedaan met projecten in het buitengebied. Op beleidsniveau heb ik in mijn functie regelmatig overleg met belanghebbenden, de verantwoordelijke wethouder en omliggende gemeentes. Als projectleider zorg ik dat het vervolgens ook uitgevoerd wordt. Hierin zijn we als gemeente opdrachtgever. Daarnaast ben ik betrokken bij projecten van partners, zoals Natuurmonumenten. Dan is mijn rol anders, dan vertegenwoordig ik de belangen van onze gemeente.”

Hoe is de samenwerking met je collega’s?

“Inmiddels heb ik in al die jaren voor diverse wethouders gewerkt met ieder hun eigen politieke kleur. Wat mij daarin helpt is dat ik goed kan luisteren, zo objectief mogelijk uitzoom en het algemeen belang hoog houd in mijn adviezen. We hebben hier korte lijnen, ik sta dichtbij het bestuur en college. We lopen makkelijk bij elkaar binnen en dat werkt prettig samen. Ik ervaar onze cultuur als een familiecultuur: iedereen kent elkaar en staat voor elkaar klaar. We zijn behulpzaam en denken met elkaar mee, ook als er eigenlijk geen tijd voor is.

Door mijn rol in de OR, heb ik een breder beeld gekregen over de organisatie. Dat past goed bij mijn brede interesse en heeft ervoor gezorgd dat ik beter begrijp en waardeer hoe andere teams werken.”

Zeg Frank, wat vind je het allerleukste aan je werk?

“De bestuurlijke dynamiek vind ik erg uitdagend. We hebben flinke ambities voor de komende jaren neergezet en dat geeft mij de nodige afwisseling in mijn werk. Ons moderne pand is fantastisch en ik werk het liefst op kantoor. Ik ervaar vrijheid in mijn werk en mag tijd besteden aan de inwoners. Zo kan ik meer begrip en betrokkenheid creëren.”

En waar ben je het meest trots op?

"Een belangrijk en groot project was het verbeteren van de agrarische structuur én het realiseren van meer natuur in Waalre. Uiteindelijk zijn we met alle belanghebbenden tot een gezamenlijk plan gekomen, waar iedereen zich in kon vinden. Dit hield onder andere in: kavelruil met boeren, zodat zij meer grond ‘aan de deur’ kregen én grond vrijmaken om als afwatering voor die kavels te fungeren. Dit is tegelijkertijd een mooi natuurgebied geworden: De Heuvelse Putten. Je kunt daar nu erg mooi wandelen.”

Hoe zie jij je toekomst bij de gemeente Waalre?

“Ik zie nog steeds voldoende uitdaging om mijn tanden in mooie projecten te blijven zetten. We hebben grote ambities binnen onze gemeente. Mijn rol als voorzitter van de OR ben ik net gestart en daar kan ik ook nog mooi in groeien. Daarnaast zou ik het leuk vinden om mijn opgedane kennis bijvoorbeeld als gastdocent over te dragen aan studenten. Te vertellen hoe leuk en uitdagend het is om bij onze gemeente werken.”